Příjezd žáků na DM je v neděli 2. 1. 2022 od 17.00 hodin. Vzhledem k tomu, že se žáci po příjezdu na DM budou testovat, doporučujeme všem, aby nenechávali příjezd až na poslední chvíli, ale dostavili se na DM tak, aby se v případě pozitivního výsledku antigenního testu stihli ještě bez problémů autobusovou nebo vlakovou dopravou vrátit domů.