Poplatek za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží po dobu uzavření školy a domova mládeže.  Platby za stravování je možné pozastavit až do odvolání. Platby, které již proběhly, byly připsány žákům na jejich účty a budou využity na zaplacení ubytování a stravy až po znovuotevření DM.