V úterý 30.května 2023 se třídy KD1B a KK1C zúčastnily výukového programu v Pevnosti poznání v Olomouci. Tento výukový program byl odměnou za 2. místo v internetové matematické soutěži.

Žáci navštívili dva programy. První s názvem Chemie zažívání měl svoji teoretickou část doplněnou měřením chutí, vůní, polykání, trávení … a praktickou část v laboratoři. Ve druhém programu Škola pod rudou hvězdou naši studenti na vlastní kůži zažili výuku v dobách socialismu, vyrobili ideologicky zaměřenou nástěnku, nedostali se na jimi vybranou střední školu, protože neměli ten správný kádrový profil … Po skončení výukových programů v Planetáriu pronikli do krás vesmíru a mohli si prohlédnout všechny části Pevnosti poznání tematicky zaměřené na chemii, fyziku, dějepis, zeměpis a matematiku.

Exkurze se velmi vydařila!