Žákyně 1. ročníku nástavbového studia Vlasový specialista Lucie Minaříková, stážistka projektu Erasmus+  z roku 2017 v italském Miláně, se zapojila do sítě Euro-Učňů (EuroApprentice). V této sítí je zapojeno několik států, např. Německo, Rakousko, Malta, Itálie, Velká Británie, Finsko a mnoho dalších. Úkolem této organizace je zvýšit povědomí o učních, projektu Erasmus+ a celkové zviditelnění Evropské Unie a její práce nejen pro mladé lidi.

Lucie Minaříková reprezentovala ve dnech 28. 5. – 30. 5. 2018 Českou republiku ve Vídni na setkání                Euro-učňů všech zapojených zemí.

Cílem setkání bylo předání si zkušeností ze stáží, získat nové poznatky o plánování projektů  a jejich propagaci, či základy  tvorby videí. V programu taky nechyběla konference s rakouským prezidentem či prohlídka centra Vídně s anglicky mluvícím průvodcem.

Všichni účastníci si setkání velmi užili, procvičili si cizí jazyky a poznali nové kamarády.

Více informací o projektech EU, Erasmus+ či Euro učních se můžete dozvědět na stránkách Domu zahraniční spolupráce, a také na soc. sítích pod EuroApprentice.

Odkaz: http://www.dzs.cz/

zpracovala Petra Franková