Zúčastnili se ho žáci posledních ročníků všech oborů.

V rámci semináře si žáci praktickou formou zopakovali základní pravidla etikety, které především uplatní při pohovorech s potencionálními zaměstnavateli – první dojem,  představení se, podávání ruky aj.