Dne 27.3. 2024 se na naší škole uskutečnil pro žáky Den prevence. Do školy byli pozváni odborníci, kteří žákům přednášeli na různá aktuální témata: poruchy příjmu potravy, mýty o potravinách, prevence rakoviny prsu, novodobé závislosti, první pomoc, zdravá záda a chůze, sebeobrana, zvládání krizových situací, HIV/AIDS/vztahy. Žáci měli vytvořený speciální rozvrh, dle kterého se zúčastnili přednášek. Pro zpestření nám paní kuchařky a studentky z domova mládeže pod vedením p. Jurčákové zhotovily pohoštění ze samých zdravých ingrediencí.

Někteří studenti se zúčastnili soutěže ve vytvoření plakátů na libovolné téma tykající se prevence. Ostatní studenti hlasovali o nejlepší 3 plakáty, jejíž autoři byli odměněny sladkou odměnou.