Za účelem odstartování projektu pro podporu dobrovolného dárcovství krve s názvem „Role propagandy v online diskurzu vybraných kampaní pro podporu dobrovolného dárcovství krve v České republice“, vedené na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, byl vytvořen dotazník, který byl distribuován mezi studenty vybraných středních škol ve Zlínském kraji, jmenovitě mezi Střední školu oděvní a služeb Vizovice a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově.
Tento dotazník sloužil ke zmapování ochoty studentů převážně třetích a čtvrtých ročníků a studentů dálkového studia stát se potenciálními dárci krve.

Dle výsledků z odpovědí studentů Střední školy oděvní a služeb Vizovice, kterého se účastnili respondenti ve věku 17 až 25 let, je zřejmé, že zájem darovat krev je značný.
Ze 119 respondentů je v současné době 18 studentů dárci krve a 57 studentů, tedy více než 50 % dotazovaných, by se dárci chtělo stát.

Tento projekt by měl být unikátní v tom, že do propagace a šíření povědomí o dárcovství krve by měli být aktivně zapojeni právě studenti středních škol. Sami studenti by se měli podílet na vzniku projektu, na tvorbě propagačních materiálů a následně na vzdělávacích aktivitách, kterými by se měli snažit nejen informovat o dárcovství krve, ale i o rozšíření základny pravidelných dárců.

Střední škole oděvní a služeb Vizovice patří poděkování za vstřícnost a ochotu účastnit se projektu, a tím napomoci jeho realizaci.