Začala škola a my jsme se rozhodli uspořádat pro studenty 3. ročníků cyklistický výlet do Velkých Karlovic.

Spolu se studenty jsme brzy ráno vyrazili z Ústí směr Karlovice. Čekala nás trasa dlouhá 30km kolem řeky Bečvy. Za dvě hodiny jsme byli v Karlovicích, kde nás čekala zasloužená odměna v podobě koupání ve Vodním světě. Některé studentky byly tak hladové, že se nemohly ani dočkat obědu, který nám připravili na Horském hotelu Kyčerka.

Po dobrém jídle nás už jenom čekala zpáteční cesta do Ústí, kterou jsme rychlostí blesku všichni zdárně absolvovali.

Výlet byl velmi vydařený, v nohách jsme měli 60 km cesty, počasí bylo úžasné a všichni jsem si ho užili.