Ve dnech 5. - 6.10.2017 se naše škola zúčastnila prestižního kosmetického kongresu, který se konal v hotelu Jalta Boutique v Praze. Tuto pořádala Unie kosmetiček. Nejvíce nás zaujaly přednášky Roberta Vano - "Svět modelingu" a Doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. - "Co je in a co je out v estetické madicíně". Velký ohlas sklidila prezentace Doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc. - "Zamyšlení nad oborem estetické chirurgie současnosti". Kromě opravdu zajímavých workshopů byla na veletrhu i možnost shlédnout nabídku výrobků a nenovějších kosmetických přístrojů různých kosmetických firem