V rámci projektu Recyklohraní, v němž je naše škola zapojena již několik let, jsme odevzdali 224 kg vysloužilých spotřebičů.
Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.
Konkrétní přínos naší školy je vyčíslen v přiloženém Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Všem, kteří se na sběru podíleli a tím přispěli ke snižování dopadů na životní prostředí a zvyšování kvality našeho života, děkujeme.

Stáhnout soubor: envvyuctovani_osvedceni.pdf