Ve čtvrtek 14. března 2024 měly naše studentky ze tříd KS3, KS4 a VS1 možnost vyslechnout si přednášku zdravotních sester paní Jílkové a paní Mudrákové z hematologicko-transfúzního oddělení Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně            o dárcovství krve. Dozvěděly se, co takového dárce čeká před vlastním odběrem   a po něm, ale také to, jakými testy musí odebraná krev projít, jakými způsoby se dále zpracovává, jak se jednotlivé krevní preparáty skladují a jak dlouhá je jejich expirace. Darovaná krev a z ní připravené preparáty se využívají například k záchraně lidských životů při nehodách, při chirurgických zákrocích, při léčbě pacientů s onemocněním krve, u těžkých porodů atd.

Nikdo z nás neví, kdy bude krevní transfúzi potřebovat. Lidská krev se nedá uměle vyrobit, a proto si važme těch, kteří jsou ochotní bezplatně darovat svou krev a tím pomáhají zachránit život druhým!

Věřím, že byla školní akce pro studentky přínosná a že se některá z nich v budoucím životě odhodlá jít darovat krev pro zdraví jiných.