Projektový den věnovaný bezpečnosti a sebeobraně proběhl v domově mládeže ve čtvrtek 20.2.2020 odpoledne. Žáci se nejprve v teoretické části od lektorů z Útvaru hlídkové služby Městské Policie Zlín dozvěděli, jak vyhodnotit možná rizika a nebezpečí a jakým způsobem na tato nebezpečí reagovat.  V praktické části projektového dne si pod vedením lektorů nacvičovali různé techniky sebeobrany a také prostředky, které k nutné ochraně svého zdraví a sebeobraně mohou využít.