ve dnech 23. - 24. 08.2021 proběhnou informační schůzky pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich zákonné zástupce.

23.08.2021 pro žáky oboru Fotograf a Kosmetické služby

24.08.2021 pro žáky oboru Kadeřník a Krejčí.

Po oba dny:

od 14:30 prezence ve třídách

15:00 zahájení infoschůzky.

Rozdělení žáků do tříd bude na nástěnce před budovou školy.


​​​​​​​Hygienická a protiepidemická opatření v souladu s doporučením MŠMT

Při vstupu do školy musí mít všechny osoby zakryty dýchací cesty v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a ihned ve vestibulu si dezinfikují ruce.


Program

  • zařazení žáků do tříd, požadované učební pomůcky, organizace výuky teoretického vyučování, informace o adaptačním pobytu, lyžařském výcvikovém kurzu, sportovně turistickém kurzu a souvislé odborné praxi
  • rozdělení žáků do odborného výcviku na jednotlivé provozovny, informace o pracovních nástrojích pro praktické vyučování
  • vyzkoušení pracovního oblečení pro zjištění velikosti. Oblečení vybrané velikosti obdrží žák zdarma na začátku školního roku bez možnosti následné výměny. 
  • informace o stravování žáků ve školní jídelně.
  • informace o ubytování.
  • nákup doporučených učebnic, sešitů a školních skript
  • nákup pracovního nářadí

Vzhledem k poskytovaným informacím, zjištění velikosti pracovního oblečení je Vaše účast na schůzce nezbytná!!