Obor Kadeřník

Obor vzdělání Kadeřník je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.
Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z : 

  • písemné zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, zdravověda, psychologie, ekonomika  a cizí jazyk

  • praktické zkoušky z odborného výcviku

  • ústní zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, obecný přehled ze světa práce

Obor Krejčí

Obor vzdělání Krejčí je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.

Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z:

  • písemné zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, konstrukce oděvů, oděvní stroje a zařízení, ekonomika
  • praktické zkoušky z odborného výcviku - zhotovení zadaného výrobku
  • ústní zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, konstrukce oděvů, oděvní stroje a zařízení, obecný přehled ze světa práce

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/18


  Obor: Kadeřník

třídapísemnápraktickáústnívydání výučních listů
KD 3A1.6.20185. - 7.6.2018
14.6.201815.6.2018
KD 3B1.6.20184. - 5.6.2018
13.6.201815.6.2018
KK 3C1.6.20188.6.,11.6.201812.6.201815.6.2018
ZK 11.6.201811.6.201813.6.201815.6.2018
Obor: Krejčítřídapísemnápraktickáústnívydání výučních listů
KK 3C1.6.20184. - 6.6.2018
12.6.201815.6.2018