Konání závěrečných zkoušek oboru Kadeřník v opravném termínu pro školní rok 2016/17

Ústní zkouška               4.12. 2017 v 8:00 h, SŠOS Vizovice

Podle §5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, uchazeč oznámí řediteli školy písemně, zda se dostaví  na zkoušku v náhradním nebo opravném termínu.  


Obor Kadeřník

Obor vzdělání Kadeřník je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.
Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z : 

  • písemné zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, zdravověda, psychologie, ekonomika, výtvarná výchova a cizí jazyk

  • praktické zkoušky z odborného výcviku

  • ústní zkoušky z odborných předmětů technologie, materiály, obecný přehled ze světa práce

Obor Krejčí

Obor vzdělání Krejčí je zakončen závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného celostátního zadání.

Podle § 74 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná zkouška se skládá z:

  • písemné zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, konstrukce oděvů, oděvní stroje a zařízení, ekonomika
  • praktické zkoušky z odborného výcviku - zhotovení zadaného výrobku
  • ústní zkoušky z odborných předmětů - oděvní technologie, oděvní materiály, konstrukce oděvů, oděvní stroje a zařízení, obecný přehled ze světa práce

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/17


  Obor: Kadeřník

třídapísemnápraktickáústnívydání výučních listů
KD 3A1.6.20172. - 6.6.201714.6.201715.6.2017
KD 3B1.6.20176. - 7.6.201713.6.201715.6.2017
KK 3C1.6.20178. - 9.6.201712.6.201715.6.2017
Obor: Krejčítřídapísemnápraktickáústnívydání výučních listů
KK 3C1.6.20175. - 7.6.201712.6.201715.6.2017