Ubytování je poskytováno ve dvou budovách (DM 1 a DM 2) v celkové kapacitě 148 lůžek. 

V obou budovách jsou žáci ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích. Na poschodí mají k dispozici vybavenou kuchyňku, lednici, varnou konvici a mikrovlnku.

Obě budovy domova mládeže se nacházejí v areálu Střední školy oděvní a služeb Vizovice a jsou propojeny chodbou se školou, takže odpadá přezouvání a oblékání při přecházení do školy.

Provoz domova mládeže je zajištěn od neděle 17:00 hodin do pátku 15:30 hodin. Na sobotu a neděli žáci odjíždějí domů.

Přihlášku do DM podávají rodiče, zákonní zástupci žáků nebo studenti starší osmnácti let. Přihlášku k ubytování je možné vyzvednout v domově mládeže.

Stravování

Domov mládeže zajišťuje žákům celodenní stravování formou snídaní, obědů a večeří. Strávníci si mohou vybrat  ze dvou druhů jídel. V pátek si  mohou žáci objednat balíček na cestu domů. Jídelna se nachází vřímo v budově DM.

Platby

Platby za ubytování i stravování se provádí převodem  z účtu plátce na účet školy vždy do 20. dne předešlého měsíce na další měsíc.

Cena za Ubytování

Žáci ubytovaní v DM  trvale hradí 1000,- Kč  za měsíc, žáci ubytovaní v DM ob týden hradí 500,- Kč za polovinu měsíce.

Cena za Stravu:

Celodenní strava stojí 80,- Kč. Stravné za celý měsíc činí dle počtu dnů v měsíci přibližně 1600,- Kč

Ceny jednotlivých jídel:

 snídaně + přednídávka: 26,- Kč 
 oběd: 30,- Kč
 večeře: 24,- Kč
 celkem: 80,- Kč

Pedagogičtí pracovníci

V domově mládeže pracuje se žáky 6  vychovatelek, které zastupují  v době pobytu žáků v DM rodiče, zodpovídaji za bezpečnost žáků, za chování, zdravotní stav a přípravu žáků ke studiu ve škole a v odborném výcviku a vedou žáky k plnohodnotnému využívání volného času. Po večerce době od 22.00 do 6.00 hodin za bezpečnost žáků zodpovídají noční bezpečnostní pracovnice. 

  Zástupce ředitelky školy pro DM

  Mgr. Pavlína  Jurčáková         telefon: 577 599 370, 737 946 127

            Vychovatelky:             telefon: 577 599 371, 736 504 613

  1. Mgr. Kateřina Číhalová

  2. Bc. Erika Strkačová

  3. Alena Polášková

  4. Naděžda Světlíková

   5. Martina Štachová

             Bezpečnostní pracovnice:

   1. Miroslava Fiedorová

   2. Marie Malíková

   3. Petra Pšenčíková

   4. Miroslava Ševčíková