Změny v rozvrhu teoretického vyučování ve dnech 25.- 29.6.2018

25.- 26.6. výuka 7:50-11:00 

27.- 28.6. výuka 7:00-9:00 třídnické hodiny

29.6. v 8:00 předání vysvědčení za 2. pololetí škol. roku 2017/2018, rozbor výsledků vzdělávání tříd (vysvědčení nelze zaslat poštou, žák nebo zákonný zástupce žáka si ho musí převzít osobně)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suplování v teoretickém vyučování  - změny v rozvrhu (klikni na obrázek)