Screeningové testování žáků ve škole

Z důvodu omezení šíření onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách proběhne ve škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování žáků.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování (certifikát)
  • do  180 dní po prvním pozitivním testu a prodělaném onemocnění
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

​​​​​​​Žáci, kteří se screeningovému testování ve škole nepodrobí, se  mohou účastnit prezenčního vyučování za podmínky, že budou po celou dobu pobytu ve vnitřních i venkovních prostorech školy nosit respirátor s filtrační účinností min. 94% (např. FFP2, KN 95) vždy bez výdechového ventilu dle mimořádného opatření: MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN.

​​​​​​​Reakce MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiedpidemických opatřeních ve školách 


​​​​​​​Hygienická a protiepidemická opatření ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice

byly vytvořeny v souladu s doporučením MŠMT a budou aplikovány jak v teoretickém vyučování, tak v odborném výcviku, domově mládeže a školní jídelně.

Opatření naleznete zde