aktualizace níže uvedených dokumentů

01.10.2020 další informace k distančnímu vzdělávání budou uváděny v sekci distanční vzdělávání


17.09.2020 Ve škole i školních provozovnách je povinností mít nasazenou roušku a to i v době vzdělávání v učebně či na odborném výcviku.


10.09.2020 Ve škole i školních provozovnách je povinností mít nasazenou roušku.

Výjimku mají žáci a učitelé při vzdělávání v učebně a ubytovaní žáci na domově mládeže ve svých pokojích.


31.08.2020 Hygienická a protiepidemiologická opatření byla doplněna o zvýrazněnou část


Hygienická a protiepidemická opatření v souladu s doporučením MŠMT

ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice

​​​​​​​Teoretické a praktické vyučování

 • Při vstupu do školy a provozoven odborného výcviku si žák dezinfikuje ruce a v co nejkratší době si ještě důkladně umyje ruce mýdlem.
 • Třídy se v průběhu výuky nepřesouvají, až na výjimky zůstávají ve stejné učebně.

V případě, že třída, či její část, přechází do jiné učebny, je učebna před jejich příchodem i po jejich odchodu dezinfikována.

Žák vstupuje jen do učebny dle aktuálního rozvrhu hodin a sedí dle zasedacího pořádku.

 • Do hodin tělesné výchovy si žáci musí přinést ručník, který bude sloužit jako podložka při cvičení.
 • Každou hodinu jsou učebny i provozovny odborného výcviku intenzivně větrány velkými okny min. 10 minut. Žák musí tomuto přizpůsobit své oblečení.
 • Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u vstupu do školy a do provozovny odborného výcviku, v každé učebně, na domově mládeže, na toaletách ….
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a povrchů, které používá větší počet lidí (kliky, madla, vypínače ….), probíhá několikrát denně.
 • V případě, že se projeví u žáka příznaky infekčního onemocnění, musí si nasadit roušku.  Zletilý žák ihned opustí školu či provozovnu.  U nezletilého žáka bude kontaktován zák. zástupce, žák se umístí do samostatné místnosti, odkud si ho musí zák. zástupce bezodkladně vyzvednout.
 • Ve škole ani na provozovně nesmí pobývat žák s infekčním onemocněním.
 • Všichni žáci musí mít i sebe minimálně 2 roušky. V průběhu výuky mohou být vyzváni, aby si roušky nasadili. 

Jídelna

 • Při vstupu do školní jídelny si strávník dezinfikuje ruce
 • U vydávacího okýnka si jednotlivý strávník vyzvedne připravený tác s příborem, jídlem a pitím
 • Strávníci konzumují jídlo u stolu označeného danou třídou
 • Strávník pobývá v jídelně pouze po dobu konzumace jídla


Domov mládeže

 • Vstup do domova mládeže bude umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv návštěvám.
 • Aby nedocházelo k většímu shromažďování ubytovaných žáků a byla tak dodržována preventivní epidemiologická opatření, budou se žáci až na výjimky zdržovat na svém přiděleném poschodí a mohou vstupovat jen do svých přidělených pokojů.
 • Na pokojích jsou žáci povinni dodržovat základní hygienická pravidla, udržovat čistotu, odpadkové koše vynášet jednou denně a často větrat velkými křídly oken. Tomuto je nutné přizpůsobit své oblečení.
 • Úklid a dezinfekce toalet a sprch probíhá minimálně 2x denně. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci pokojů a společných prostor DM.
 • Žáci, kteří jsou ubytováni v DM pouze v jednom týdnu a užívají tedy sdílený pokoj se žáky opačného týdne, jsou povinni v pátek před odjezdem domů uklidit své věci, sundat svoji deku z postele, vysvléct peřiny a vše uložit  a uzamknout do přidělené skříně. Po odjezdu žáků bude pokoj desinfikován a připraven na příjezd žáků z druhého týdne.
 • Pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné izolační místnosti a zákonný zástupce si bude muset pro žáka neprodleně přijet. Zletilý žák neprodleně odjíždí z domova mládeže sám.

Pravidla komunikace školy a žáka v případě distančního vzdělávání

Elektronická komunikace v době vzdělávání na dálku bude probíhat prostřednictvím informačního systému Bakalář a s využitím  MS Teams. Všichni žáci i jejich zákonní zástupci mají přístupové údaje do systému Bakalář, žáci  i do programu Office 365, jehož součástí je Teams.

V případě, že žák či jeho zákonný zástupce ztratil přístupové údaje, obrátí se na  třídního učitele.

Pro vzdělávání na dálku je potřeba PC nebo notebook s připojením k internetu. (Mobilní telefon neumožní plnění všech úkolů).

Při nástupu do školy budou zmapovány individuální podmínky žáků pro distanční vzdělávání.

Pokud žák nedisponuje požadovanou technikou, bude dostávat zadání k distanční výuce v papírové podobě. Toto zadání si vyzvedne ve škole.

I v průběhu distančního vzdělávání platí rozvrh hodin.