stránky se průběžně aktualizují


24.03.2023   Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek


06.03.2023 Rozeslání pozvánek ke společné části MZ - jaro 2023.


04.03.2023 Časový harmonogram písemných prací z ČJL a AJ - MZ 202301.02.2023  Stanovení způsobu záznamu písemné práce z ČJL a AJ - MZ 2023


06.12.2022  Termíny konání jednotlivých částí maturitní zkoušky jaro 2023


05.12.2022

Na e-mail žáka byl zaslán výpis z přihlášky. Zkontrolujte údaje ve výpisu. Pokud jsou údaje chybné, nahlaste to do 09.12.2022 třídnímu učiteli nebo zástupkyni ředitelky školy.  


23.11.2022

Prezentace k maturitním zkouškám jaro 2023


14.11.2022

Bylo zahájeno přihlašování k maturitní zkoušce v termínu JARO 2023.

Žáci, kteří se hlási k řádnému (prvnímu) termínu zkoušek, obdrží přihlášku ve škole.

Žáci, kteří máte zájem se přihlásit k opravné MZ, kontaktujte  M. Fabianovou   michala.fabianova@souviz.cz


30.09.2022

 Zveřejnění:

  • Profilové maturitní zkoušky všech oborů ve školním roce 2022/2023 - skladba zkoušek, podmínky konání
  • Školní seznam literárních děl
  • Témata ústní zkoušky z AJ
  • Témata ústních zkoušek jednotlivých předmětů pro všechny obory