13.02.2022

Ukončení povinného testování na školách k 18.02.2022- informace k mimořádnému opatření MZDR 

27.01.2022

Od 31.01.2022 platí nové mimořádné opatření MZDR 1515/2022-202.01.2022

Informace pro rodiče - leták MŠMT k testování žáků 


31.12.2021

Postup screeningového testování v lednu 2022


Úplné znění mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ke screeningovému testování žáků od 03.01.2022 15.11.2021

Distanční vzdělávání

V souladu s pokyny MŠMT:

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.


15.11.2021

Postup v případě, že se ve třídě vyskytne žák s potvrzeným pozitivním PCR testem dle nařízení KHS Zlín.

1. škola kontaktuje krajskou hygienickou stanici (KHS)

2. KHS sdělí, ke kterému datu bude třída (skupina OV), ve které je pozitivní žák, trasována, tzn. určí dny posledního kontaktu s pozitivním, které jsou významné pro infekčnost

3. škola zašle KHS seznam žáků, kteří byli, k výše uvedenému datu, v kontaktu s pozitivním; z tohoto seznamu se vylučují žáci, kteří mají dokončené očkování, nebo jsou po nemoci COVID 19 a nebo po celou dobu vyučování měli nasazený respirátor

4. škola ihned přeposílá zákonným zástupcům zprávu od KHS:

Vážení rodiče,

je naší povinností Vás informovat, že byl v SŠ potvrzen případ onemocnění COVID-19. Vaše dítě bylo během pobytu ve škole v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Vašemu dítěti bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte doručení sms zprávy s odkazem na sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, tak Vás bude ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice. Již dnes  je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma.

Karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

  • po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který Vaše dítě absolvovalo 5.-7.den od posledního kontaktu a pokud nemá zdravotní obtíže
  • po 14 dnech v případě, že Vaše dítě neabsolvovalo PCR test.

5. na základě výše uvedené zprávy zůstává žák doma a řídí se pokyny KHS


Postup v případě, že se při screeningovém testování ve škole vyskytne žák s p pozitivním antigenním testem 

1. žákovi je vystaveno potvrzení  o  pozitivním antigenním testu

2. žák ihned opustí školu na základě písemného souhlasu rodiče, který žák odevzdal na začátku školního roku

3. třídní učitel informuje  zákonného zástupce o odchodu žáka ze školy

4. zákonný zástupce musí kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka

5. pro ostatní žáky ve třídě se nic nemění, dokud není pozitivita testu odcházejícího žáka potvrzena pozitivním PCR testem 06.11.2021

V pondělí 08.11.2021 a 15.11.2021 proběhne testování žáků. 


25.10.2021

Ve škola platí stále stejná protiepidemická opatření viz níže. Do testování žáků okres Zlín nebal zatím zařazen. 


Screeningové testování žáků ve škole

Z důvodu omezení šíření onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách proběhne ve škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování žáků.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování (certifikát)
  • do  180 dní po prvním pozitivním testu a prodělaném onemocnění
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Žáci, kteří se screeningovému testování ve škole nepodrobí, se  mohou účastnit prezenčního vyučování za podmínky, že budou po celou dobu pobytu ve vnitřních i venkovních prostorech školy nosit respirátor s filtrační účinností min. 94% (např. FFP2, KN 95) vždy bez výdechového ventilu dle mimořádného opatření: MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN.

Reakce MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách 


Hygienická a protiepidemická opatření ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice

byly vytvořeny v souladu s doporučením MŠMT a budou aplikovány jak v teoretickém vyučování, tak v odborném výcviku, domově mládeže a školní jídelně.

Opatření naleznete zde