Leden 2021

  • výuka dle aktuálního epidemiologického stavu

04.01.2021  Zahájení výuky dle platného rozvrhu pro lichý týden

15.01.2021  Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021

20.01.2021  Pedagogická rada za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

22.01.2021  Informace pro žáky lichého týdne a jejich zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání žáků za                           1. pololetí školního roku 2020/2021 

28.01.2021  Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky sudého týdne

29.01.2021  Pololetní prázdniny


Prosinec 2020

  • výuka dle aktuálního epidemiologického stavu

07.12.2020  Opětovné zahájení prezenční výuky pro odborný výcvik a teoretické vyučování

                    rotace některých tříd - sudý týden KS1, KS2, VS1 prezenční teoretické vyučování

                                                      -  lichý týden  FT1, FT2, FK3 prezenční teoretické vyučování

                    Ostatní třídy výuka dle platného rozvrhu

21. - 22.12.  Dny boje proti covidu - výuka v  odborném výcviku i v teoretickém vyučování zrušena

23.12.2020  - 03.01.2021 Vánoční prázdniny