Všichni žáci si na zahájení školního roku vezmou sešit (blok), psací potřeby a požadované dokumenty.

Školní řád a Kritéria hodnocení pro školní rok 2018/2019 jsou uvedena ve spodní částí této stránky.


KD 1A, KD 1B, KK 1C, FT 1, KS 1                 3.9.2018 v 8:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce  v 1.patře

Žáci třídnímu učiteli odevzdají

Žáci si do třídy vezmou všechny věci na adaptační pobyt, na který budou odcházet hned po ukončení třídnické hodiny cca 9:30 h.


VS 1, ZK 1                                                       3.9.2018 v 8:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce  v 1.patře

Žáci třídnímu učiteli odevzdají

  • ​příspěvek SRPŠ


Vyšší ročníky všech oborů                         3.9.2018 v 10:00 h, rozpis učeben bude na nástěnce  v 1.patře

Nezletilí žáci třídnímu učiteli odevzdají

Plnoletí žáci třídnímu učiteli odevzdají


Pro všechny žáky:

Bude-li žák žádat o úlevu z tělesné výchovy, musí tuto žádost odevzdat do 10.9. na předepsaném formuláři (ke stažení ÚTV). Přílohou žádosti musí být posudek registrujícího lékaře.