3.9.2018 zahájení školního roku

první ročníky  v 8:00

vyšší ročníky v 10:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suplování v teoretickém vyučování  - změny v rozvrhu