Rozvrh dálkové studia oboru podnikání DPD 3

1. pololetí

Třídní učitelka  Ing. Miriam Jandlová


Povinné předměty

ČJL    český jazyk a literatura                                 

AJ       anglický jazyk                                 

NJ       německý jazyk                                                      

MA     matematika                                                         

PES    písemná a elektron. komunikace  

EK      ekonomika                                       

PA      právo

ÚČD   účetnictví a daně                           

MG     management a marketing              

AEK    aplikovaná ekonomika                   

Volitelné předměty:

CMA   cvičení z matematiky                      

​SAJ    seminář z anglického jazyka        

SNJ    seminář z německého jazyka