Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020.

Informace k přijímacímu řízení   CERMAT   

                                                   odbor školství Zlínského kraje


Příjem přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají v podatelně školy od 1. 2. 2019 do 1. 3. 2019 vždy do 14.00 h i v době jarních prázdnin. Po úředních hodinách je možné vložit přihlášku ke studiu do poštovní schránky u vchodu do školy.

POZOR!

Přihlášku je nutné doručit (osobně nebo poštou) nejpozději 1. 3. 2019. Po tomto datu přihláška nemůže být přijata.


Máš zájem o přijímačky nanečisto? Přijď si to zkusit