CO SE NAUČÍTE?

  • Vedení účetnictví
  • Zpracování daňového přiznání
  • Administrativní a obchodní korespondenci
  • Pracovat s programovým vybavením v profesní oblasti

TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ

Vyučované předměty po celou dobu studia připravují žáky na společnou i profilovou část maturitní zkoušky. Výuka probíhá ve škole ve Vizovicích.

kód oboru 64-41-L/51

UPLATNĚNÍ

Podnikatelské aktivity v řízení vlastní firmy – vedení účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda.

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI

Uchází se o studiu na VOŠ a VŠ zejména v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání. Úspěšně podnikají ve svém oboru.