Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

15.8.2018

Na stránkách nová maturita byl zveřejněn harmonogram písemných zkoušek podzim 2018

Na email přihlášených žáků byla zaslána pozvánka k písemným zkouškám. 


2.8.2018


11.6.2018  bylo zahájeno přihlašování žáků k MZ podzim 2018. Žáci, kteří chtějí vykonat opravnou zkoušku v tomto termínu buď vyplní přihlášku (bianco přihlášku viz níže) nebo požádají M. Fabianovou  o zaslání přihlášky na email.

Přihláška musí být v listinné podobě podána do školy nejpozději 25.6.2018. Přihlášku nelze zaslat emailem.


2.3.2018 byla na email přihlášených žáků zaslána pozvánka k písemným zkouškám. 

4.12.2017 byl zaslán na email přihlášených žáků výpis z přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2018. 

13.11.2017 bylo zahájeno přihlašování žáků k MZ jaro 2018. Žáci, kteří chtějí vykonat opravnou zkoušku v tomto termínu buď vyplní přihlášku (bianco přihlášku viz níže) nebo požádají M. Fabianovou  o zaslání přihlášky na email.

Přihláška musí být v listinné podobě podána do školy nejpozději 1.12.217. Přihlášku nelze zaslat emailem.

29.9.2017 bylo pro maturitní zkoušky konané v termínu jaro 2018 a podzim 2018 zveřejněno rozdělení zkušebních předmětů v rámci profilové části maturitní zkoušky, školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, témata školních zkušebních úloh z anglického jazyka a témata zkušebních předmětů pro jednotlivé obory vzdělání.