Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

5.12.2018 byl zaslán na email žáků přihlášených k MZ jaro 2019 výpis z přihlášky. Převzetí výpisu z přihlášky potvrdí žáci buď ve škole, u svých třídních učitelů, nebo zasláním podepsaného protokolu o převzetí výpisu z přihlášky (tento protokol je součástí zaslaného emailu spolu s výpisem z přihlášky). Protokol lze zaslat elektronicky - naskenovat do emailu michala.fabianova@souviz.cz.


14.11.2018 - zahájeno přihlašování k MZ.

Přihláška musí být odevzdána do 3.12.2018. Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné zkoušce musí prostřednictvím emailu kontaktovat Ing. Michalu Fabianovou - michala.fabianova@souviz.cz